čeština English Deutsch Polski Русский

Královský jarmark Letenky Valašské království Nový Zéland

O nás | Jak na to? | Prodejní místa | Reference | Ke stažení | Mapa webu | Všeobecné podmínky | Ochrana osobních údajů | Spolupracujte s námi | Kontakt
Přihlášení prodejce | Košík

 

+420 774 668 011
+420 777 556 021

obchod@smarttourism.cz

SMART TOURISM SERVICES

Zážitky/aktivity pro každého Programy pro firmy a skupiny

Vyhledávač

 
 

Chci zasílat newsletter

Zážitky/aktivity/služby pro každého » Zábavné a dobrodružné programy » Historické, tradiční a umělecké » To NEJ z muzea v Bruntále - Hrad Sovinec, Zámek Bruntál, Kosárna Karlovice

To NEJ z muzea v Bruntále - Hrad Sovinec, Zámek Bruntál, Kosárna Karlovice

zobrazeno: 49379× vytisknout tento balíček zážitků doporučit tento balíček zážitků
TO NEJ...

Kategorie: Historické, tradiční a umělecké, Na hradech a zámcích, Pro školy a děti, Na hradech a zámcích

Lokalita: Bruntál, Česká republika, Jeseníky, Karlovice, Sovinec

Poptávka

To NEJ z Muzea v Bruntále 

Ve spolupráci s Muzeem v Bruntále jsme pro Vás připravili několik tipů na TO NEJ, co můžete při návštěvě muzea v Bruntále a v okolí navštívit, vidět a zažít. Nepředpokládáme, že v rámci svého výletu, zájezdu či dovolené budete objíždět jedno muzeum za druhým, ale že si návštěvu alespoň jedné z kulturně-historických atraktivit Bruntálska - Hradu Sovince, Zámku Bruntál či  Kosárny v Karlovicích, zařadíte do svého programu. 

 

Varianty a ceny:

Cena akce/programu/zájezdu se odvíjí zejména od počtu osob, konzumace a rozsahu čerpaných služeb. Vždy se Vám snažíme nabídnout nejlepší poměr cena výkon ať už hledáte program/zájezd ekonomický, standardní nebo exkluzivní. Cenu si můžete určit i vy sami a my Vám řekneme co jsme schopni pro Vás za ni udělat. Nebo nám napište do poptávkového formuláře Vaši představu a my Vám Váš program na hradě Sovinci a okolí připravíme a naceníme dle Vašich přání a možností.

Obsah balíčku/aktivity/programu:

Návštěvu některé z expozic Muzea v Bruntále rádi zařadíme do Vašeho výletu, programu či zájezdu na Bruntálsko. Napište nám do poptávkového formuláře pár základních informací a my Vám program navrhneme! Ke každému z Vás přistupujeme individuálně a charakter a náročnost programu uzpůsobíme Vašim přáním a schopnostem. 

1. Hrad Sovinec

(http://www.hradsovinec.cz/

Je nejrozsáhlejším hradem na Moravě. Hrad založili těsně před rokem 1332 příslušníci rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu „páni ze Sovince“. Za husitských válek se Sovinec stal významnou husitskou pevností. Za Pňovských ze Sovince, kteří hrad s panstvím získali roku 1492, byl hrad rozšiřován a upravován. Páni z Boskovic, kteří hrad koupili v roce 1543, přestavovali hrad v renesanční sídlo. Rozsáhlá stavební činnost na hradě pokračovala i za Vavřince Edera ze Štiavnice, vlastnícího hrad od roku 1578, a jeho zetě, posledního českého majitele hradu, Jana staršího Kobylky z Kobylího (od roku 1592). Z této doby pocházejí i některé fortifikační prvky hradu - polygonální bašta Remter, opevnění zvané Kočičí hlava, barbakán s dnešní první branou. Po bělohorské porážce získal roku 1623 hrad Řád německých rytířů. Obsazení hradu Dány roku 1626 bylo impulsem pro rozsáhlé opevňování hradu - do roku 1643 vznikly tři barokní bastiony a další bašty, byly vybudovány další hradební zdi, příkopy i předsunutá věž. Takto vybudovaná opevnění hradu jsou nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z období třicetileté války v našich zemích. Přes mohutné opevnění dobyla na podzim 1643 hrad švédská vojska generála Torstensona a až do roku 1650 z něj učinila jednu ze svých pevností. Význam hradu v následujících letech klesal a po požáru roku 1784 byly provedeny jen nejnutnější úpravy. Ve 40. letech 19. století zde byl řádový seminář a od roku 1867 lesnická škola. Za druhé světové války byl hrad vězením a základnou jednotky SS, v roce 1945 opět vyhořel. V současnosti je hrad postupně rekonstruován.

  • Hradní fortifikace - Na hradě Sovinci, jehož opevnění bylo až do poloviny 17. století soustavně budováno, modernizováno a rozšiřováno, vedle sebe existují fortifikační prvky gotické, renesanční a raně barokní. Nejmohutnější hradní opevnění vzniklo v letech 1627–1643 z popudu místodržícího Jiřího Viléma von Elkershausen, zastupujícího tehdejšího majitele hradu Řád německých rytířů. Hrad obklopily bastiony s kurtinami, na nejohroženější jižní straně byl vyhlouben obezděný příkop. Posledním obranným prvkem se stala předsunutá bašta „Lichtenštejnka“, postavena během tří týdnů v červenci 1643. Tuto baštu spojovala s vlastním hradem dodnes existující 200 metrů dlouhá podzemní chodba. Opevnění Sovince z třicetileté války dnes patří k nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z té doby v českých zemích.
  • Erbovní galerie na hradě Sovinci - Z let 1639–1643, kdy na hradě Sovinci probíhaly rozsáhlé opevňovací práce, pochází unikátní erbovní galerie nejvyšších představitelů Řádu německých rytířů, majitele hradu od roku 1623. Jednotlivé erbovní galerie jsou tvořeny trojicí erbů, představující panujícího velmistra a na sovineckém panství ho zastupujícího místodržitele a komtura. Nad první, druhou a čtvrtou bránou, na budově sedmé brány, v rytířském sále v tzv. Remteru a na předsunuté baště Lichtenštejnce jsou takto hierarchicky uspořádany erby velmistrů Jana Kašpara von Stadion (1627–1641) a Leopolda Viléma (1641-1662), místodržících Jiřího Viléma von Elkershausen (1625–1641) a Augustina Osvalda von Lichtenstein (1641–1653) a komtura Jana Egolfa von Westernach (1637–1649).
  • Francouzští zajatci na hradě Sovinci - Po obsazení československého pohraničí nacistickým Německem na podzim 1938 převzal hrad Sovinec Wehrmacht, který zde po pádu Francie v červnu 1940 zřídil pobočku zajateckého tábora OFLAG VIII H/Z. Na hradě byli vězněni zajatí francouzští důstojníci; s nimi zde bylo asi 20 francouzských a polských vojínů. I když dle vzpomínek bývalých zajatců byl život zajatých důstojníků na hradě poměrně volný, idylický nebyl. Nejtragičtějším okamžikem v životě zajatců na Sovinci byla poprava kapitána Vincenta Gilberta nacisty. Tuto událost připomíná pomník před hradem. Zajatecký tábor na hradě byl zrušen koncem roku 1942. Hrad poté až do konce druhé světové války střežil zvláštní útvar jednotek SS.
  • Zazděné kostry dívky a starce - V letech 1995 - 1996 při průzkumu v budově purkrabství byly ve zdivu v hloubce 85cm nalezeny dva lidské skelety. Jedna kostra mladé dívky ležela v natažené poloze na zádech a měla sepjaté paže, spodní část končetin zasahovala do chodbičky. Druhý, mužský skelet stáří 50-60 let, se nacházel asi v metrové vzdálenosti, s hlavou ukloněnou na pravý spánek. Pánev i dolní končetiny byly zazděny do základu dveřního pilíře. Podle keramiky, které byla vyzvednuta při průzkumu je možno nález datovat do přelomu 16. a 17. století.

2. Zámek Bruntál (http://www.mubr.cz/index.php?p=zamek-bruntal)

Areál zámku v Bruntále představuje zámek a přírodně krajinářský zámecký park se sallou terrenou, městským opevněním a kamennými plastikami. Původně gotický hrad u městských hradeb z 2. poloviny 15. století byl kolem roku 1580 přestavěn pány z Vrbna v renesanční zámek originálního půdorysu tvaru kruhové výseče. Do dnešní barokní podoby byl zámek upraven v letech 1766–1771, kdy už již patřil Řádu německých rytířů. Interiéry zdobené štukami a nástěnnými malbami jsou zařízené původním převážně barokním mobiliárem. Je zde umístěna zámecká obrazárna a knihovna i knihovna hradu Sovince. Zámek je sídlem regionálního muzea (Muzeum v Bruntále) v majetku Moravskoslezského kraje se stálými expozicemi a krátkodobými výstavami a kulturně společenskými akcemi.

  • Půdorys – Předchůdcem zámku, poprvé zmiňovaném v roce 1506, byl pozdněgotický hrad, vybudovaný ve 2. polovině 15. století v severozápadním nároží městských hradeb, oddělený od města příkopem a vysokou hradbou s cimbuřím opisující půloblouk. U západní hradby stál dvoupatrový palác a u severní od roku 1513 palác jednopatrový, oba podsklepené. Po roce 1540 zahájili pánové z Vrbna, majitelé bruntálského panství v letech 1467–1621, přestavbu tohoto hradu v honosné renesanční sídlo, kdy byly původní paláce spojeny a dostavěny až k hradbě proti městu, k níž byl po celé její vnější straně nad příkopem přistavěn průčelní trakt. Zámek tak utvořil kompaktní trojkřídlou stavbu s unikátním půdorysem kruhové výseče s arkádovým nádvořím a 31 metrů vysokou hodinovou věží.
  • Zámek Bruntál - osobní sídlo velmistra Německého řádu - Krátce po bělohorské porážce českých stavů, v roce 1621, kdy byl bruntálský zámek i s panstvím jeho dosavadním majitelům pánům z Vrbna zkonfiskován, jej získal Řád německých rytířů. Tento řád byl od svého vzniku institucí duchovní, řeholním společenstvím římskokatolické církve. Bruntálské panství se stalo osobní komendou představeného řádu, velmistra. Zámek jako osobní sídlo tohoto vysoce postaveného církevního hodnostáře (byť byl proto do jisté míry chápán jako stavba církevní povahy a někdy zařazován i do kategorie klášterů) se touto novou residenční rolí a reprezentačním charakterem zařadil k nejvýznamnějším objektům ve Slezsku a na severní Moravě.
  • Obrazová sbírka arcivévody Evžena Habsburského - vznikla na našem území za dobu jeho působení ve funkci velmistra Řádu německých rytířů v letech 1894 – 1923. Představuje zajímavý soubor obrazů vynikajících evropských mistrů (zejména flámských, italských, francouzských) od 16. do 19. století, ale také obrazy dokumentační hodnoty, znázorňující výjevy z řádového života a zejména portréty řádových činitelů.

2. Kosárna Karlovice (http://www.mubr.cz/index.php?p=kosarna-karlovice)

Objekt postavený v roce 1600 jako součást knížecí Horní hamerní hutě. V roce 1754 jej přestavěl do dnešní podoby Jan Michal Hartel, vyráběli se v ní kosy, zemědělské nářadí a drát. Ke konci 19. století byl objekt upraven k bydlení třech rodin. Od roku 1974 součástí Muzea v Bruntále.

  • Unikátní objekt lidové architektury - Objekt bývalé kosárny v Karlovicích je z hlediska architektury tvarově i dispozičně ojedinělý. Představuje patrovou budovu, v přízemí zděnou a podsklepenou, v patře hrázděnou a deštěnou s dřevěnou pavlačí po celém obvodu, s vysokou střechou krytou šindelem, bedněným štítem a datovaným kabřincem. Trojdílná dispozice přízemí odpovídá tradičnímu jesenickému domu. K hlavní budově patřily původně objekty hamrů, kaplička, dřevěný mlýn (po požáru nahrazen patrovým zděným strojním mlýnem na druhé straně náhonu) a dřevěné stáje. Kolem domu je louka a ovocnářská a zelinářská zahrada. Dnešní podoba budovy je z roku 1754. V roce 1922 bylo hrázdění překryto svislým deštěním, prolomena větší okna ve štítu, přemístěno dřevěné venkovní schodiště na pavlač, přestavěna komínová tělesa, přistavěna pavláčka a veranda.
  • LESNICKÁ EXPOZICE - s názvem Člověk a les dokumentuje historii i současnost lesnické činnosti na Bruntálsku. Je rozdělena do čtyřech částí, představujících určitou etapu vývoje lesa a práce s tím spojené: 1. semenářství a školkařství; 2. pěstování a ochrana lesa; 3. těžební činnost; 4. lesní hospodářství. Expozice je doplněna o LCD displej s informacemi o fauně Jeseníků. Návštěvník si může vyslechnout vyslechnout stručnou charakteristiku vybraného živočicha (ptáci a savci), prohlédnout jeho vyobrazení a poslechnout jeho hlas.
 

Informace

Tělesné předpoklady:

Nemusíte se bát. Charakter a náročnost programu vždy uzpůsobujem Vašim přáním a schopnostem.

Celkový čas:

Délku programu uzpůsobujem vašim požadavkům. Jsme schopni ho připravit na několik hodiny i několik dnů a nocí. Nejčastěji však produkujeme jednodenní a dvoudenní programy;

Počet účastníků:

Zpravidla pracujeme se skupinama od 10 do 150 osob.

Oblečení, vybavení:

Vhodné pohodlné oblečení, pevnou obuv (tenisky, trekové boty). V zimě je potřeba se obléci na zimu, v létě zase na léto.

Sezóna:

Těšíme se na Vás 365 dní v roce ! Pro akce a programy jsou vhodnější všední dny než víkendové. U menších skupin to však nehraje roli. V zimě koncipujeme aktivity více indoor, v létě outdoor.

Počasí:

Program se dá realizovat za každého počasí. Vždy k němu zpracováváme i mokrou variantu.

Kdy objednávat:

Optimálně aspoň 30 dní předem ať máme čas vše připravit a domluvit. Čím dřív nás oslovíte, tím víc si budete moci vybírat. Vždy však uděláme všechno proto abyste byli spokojeni.

Doplňkové služby/programy:

Výlet/zájezd na Bruntálsko a návštěva expozix Muzea v Bruntále může být součástí vašeho firemního programu, školení či poznávacího zájezdu na Hané nebo v Jeseníkách.  Hrad je z Olomouce vzdálen 33 km (39 minut), ze Šumperka 35 Km (44 minut), z Mohelnice 31 Km (39 minut), z Bruntálu 29 Km (33 minut), z Opavy 1 hodinu cesty autem. 

Rádi Vám také zajistíme ubytování, catering, konferenční služby. Vhodnými doplňkovými službami mohou být například i turistické, cyklistické výlety do okolí, projížďky na koních či jiné služby z naší nabídky. Podobu doplňkového programu blíže upřesňujeme na základě vaší konkrétní poptávky.

Reference

Další produkty

To NEJ z Bruntálska aneb zubaté žáby, Hrad Sovinec a mnohem více, Interiérová LED show „Vzývání ohně“, To nej ze Štramberka - program, pobyt, firemní akce, Velká historická jízda - vyhlídkové jízdy ve veteránech., Honba za Štramberským pokladem, Aquashow - aquazorbing show, Ohňová show „Vzývání ohně“ a „Živý plamen“, Javorový pro děti - hry a programy pro děti, Cesta za pravdú aneb za kouzlem vína ze Znovína, Šermířský program „Legenda o králi Artušovi“, Vzrušující studium Valašské královské univerzity pro skupiny, Dětská narozeninová párty, Hry Valašské královské univerzity - Valachyjáda, Jízda na poníkovi pro děti, Pohádky trochu jinak - pro děti i pro dospělé, Šermířská pohádka, Po stopách Yettiho – zimní dobrodružství na Javorovém, Programy a vystoupení s dravci a ukázky sokolnictví, Aktivní den v zimních Beskydech - Ráztoka - Pustevny - Radhošť pro skupiny, To nej z Nového Jičína s ubytováním ve WELLNESS HOTELU ABÁCIE****, Výlety, zájezdy, expedice - doprava pro malé skupiny, Po stopách Yettiho aneb zimní dobrodružná výprava v Beskydech, Svatba na Zámku Holešov, Javorové kouzlo horské cyklistiky – výlety na horských kolech s průvodcem, Radegastovy hry aneb zábavné klání nejen o vůdce Radegastovy družiny, Zájezd do sklepů Louckého kláštera ve Znojmě, Javorové vítání slunce – noční dobrodružné výlety s průvodcem, Zimní - nejen lyžařské - závody na Javorovém, Štramberská hradní akademie pro děti, To nej z Muzea Novojičínska - tipy na vaše výlety s námi, NOVÝ ZÉLAND - HOBBITON (HOBITÍN) : návštěva v říši fantazie, Cesta zpátky do pohádky aneb návrat do středověku na hradě Hukvaldy, Programy s ukázkami dravých ptáků - sokolnictví s výkladem, To nej z pod Lysé hory, To nej z Nového Jičína - program, pobyt, zájezd v podhůří Beskyd, Akce a programy pro firmy a skupiny na hradě Lukově, U valašského mlynáře - exkurze do pohankového mlýna, Pasování na občany Valašského království, Historická jízda - projížďka veteránem Beskydami, Královský program pod Trúbou s ubytováním ve stylových dřevěnkách, Mobilní lanové centrum - lanové atrakce, Netradiční firemní akce na barokním zámku Holešov, Javorový in english, Javorový in Deutsch - jazykové kurzy na Javorovém, Aquazorbing všemi způsoby , Šermířský program „Gotický pěší turnaj“, Královský program pod Trúbou s komfortním ubytováním u Holubů, Interiérová LED a UV show , Zábavný program nejen s golfem v podhradí i na hradě Hukvaldy, Štramberské pivní lázně s pobytem pod Trúbou, Štramberská hradní akademie s ubytováním pod Štramberskou Trúbou, Křest sněhem na Pustevnách - jednodenní kurz zimních aktivit, Akce a programy pro firmy a skupiny na hradě Sovinci
Nevyhovuje Vám nabízený balíček? Potřebujete k němu ubytování nebo jinou službu? Napište, poradíme Vám
 
 
 

Kalendář akcí

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
 
 
 

Proč s námi

Máme 7 smyslů jako Vy! Dokážeme život cítit tak jako vy! Chápeme Vaše emoce! 

Proto vše, co pro Vás děláme, děláme srdcem.

Jsme tady pro váše cestování a volný čas již 20 let.

Známe lidi, známe hory, známe Vás. Proto to děláme dobře.

Rozumíme si spolu a proto se spolu vždy domluvíme.

A proto od nás dostanete vždy to, co chcete a potřebujete. Těšíme se na Vás...

zákazník:

uživatelské jméno (email):

heslo:


Zapomenuté heslo
Registrace nového zákazníka
 

© Copyright 1997-2020 - Valašské království ® - Smart Tourism Services Ltd ®, Tomas Harabis, Chris Williams

Tvorba www - Neofema s.r.o.